Archívy autora: liska.jakub

Multifunkčné ihrisko Kalinčiakova ul. – sezóna 2017

Od marca do novembra 2017 je možné využívať mestské multifunkčné ihrisko na Kalinčiakovej ulici. Ihrisko je otvorené pre verejnosť a je možné si ho prenajať na športové aktivity občanov – večerný futbal a pod. Prevádzkovú dobu, možnosti prenájmu a ostatné informácie nájdete tu: http://www.sluzbymodra.sk/sprava-bytovych-a-nebytovych-priestorov/multifunkcne-ihrisko-kalinciakova-6-modra/

 

Trhovisko Modra – sezóna 2017

Podmienky prenájmu predajného stojiska na Trhovisku v Modre, ul. SNP 1 aj plán stojísk si môžete stiahnuť tu: http://www.sluzbymodra.sk/trhovisko

Informácie o prenájme a úhrade trhového stojiska poskytujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 v sídle spoločnosti na Šúrskej ul. č. 5 v Modre

  • v sídle spoločnosti na Šúrskej ul. č. 5 v Modre
  • na tel. čísle: 0910 956 165
  • e-mailom: konikova@sluzbymodra.sk

Letné kúpalisko – sezóna 2016

Letné kúpalisko v Modre na Kalinčiakovej ulici bude pre sezónu 2016 v prevádzke od 11. júna do konca augusta 2016 ( o prípadných zmenách otváracích hodín budeme informovať ). Pred sezónou 2016 boli na kúpalisku robené viaceré opravy. Bola odstránená havária zastaraného potrubia prívodu vody do bazéna, ktorá ohrozovala celkové otvorenie sezóny 2016, namontovali sme zabezpečenie zázemia pre bufet a plavčíkov, časti fasády dostali nový náter a obstarali sme automatický dávkovač chémie pre bazén, ktorý zabezpečí bezpečnú, jednoduchú a optimálnu prevádzku starostlivosti  o vodu v bazéne. Veríme, že si v priebehu leta spríjemníte teplé dni na našom mestskom kúpalisku.

Otváracie hodiny a cenník nájdete tu: http://www.sluzbymodra.sk/kupalisko-modra/

IMG_1419    IMG_1418

Správa mestských budov v roku 2015

Od 1.6.2015 spol. Teplo Modra s.r.o. spravuje na základe rozhodnutia MsZ a mesta Modra mestské budovy v mene spoločnosti. Odvtedy boli zrealizované viaceré opravy a udržiavacie práce. Domy smútku na Kráľovej a v Modre boli vybavené ozvučením a chýbajúcim zariadením. Zrekonštruovali sme vstupnú časť budovy Šúrska 5, opravili strechu a fasády na Štúrovej 60, dokončili zapojenie kúrenia v škôlke na Kráľovej, opravili strechy a vyčistili odtoky na Dukelskej 31, Štúrovej 59, vybudovali novú prípojku vody do areálu starej tehelne po havárii a iné. Priebežne sme opravovali poškodené a zanedbané časti na väčšine budov.

IMG_0912 IMG_0025

Rekonštrukcia domu na námestí – Štúrová 60

V priebehu mesiacov november a december 2015 prebehli rekonštrukčné a udržiavacie práce na mestskom dome – Štúrová 60. Z dôvodu havarijného stavu bolo nutné opraviť strechu ľavého traktu domu a sanovať zvlhnuté časti objektu. Popri rekonštrukcii boli vykonané aj udržiavacie práce na poškodených fasádach dvorového traktu a podbránia.

IMG_0679 IMG_0777 IMG_0905IMG_0906