Oznámenie a poskytnutie informácií a práv dotknutej osobe