Práva nájomcovi ako dotknutej osobe – Trnavská 2020.docx