Dom smútku Kráľová

Prevádzkovateľ: SLUŽBY MODRA, s.r.o.                                                                                                     Zodpovedný vedúci : p. Koníková                                                                                                             Kontakt: 0910 956 165

Cenník:                                                                                                                                                           Prenájom na smútočný obrad:                    18,00 €                                                                                  Prenájom chladiaceho zariadenia:     6,00 € / deň

V cene nájmu je zabezpečenie prístupu do domu smútku 1. hodinu pred plánovaným smútočným obradom a upratovanie. Všetky ceny sú vrátane DPH podľa platných právnych predpisov SR.