Výzva na predkladanie ponúk – „Bazénové zariadenie detského bazéna a úprava technológie plaveckého bazéna“