VEREJNO – PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Dňa 11.12.2019 schválilo MsZ v Modre na svojom zasadnutí presun referátu verejno-prospešných služieb do mestskej spoločnosti TEPLO MODRA. Od 1.1.2020 zabezpečuje súvisiace práce pre mesto táto mestská spoločnosť, ktorá je od 8.1.2020 premenovaná na SLUŽBY MODRA, s.r.o. . Mesto tým sleduje možnosť skvalitnenia a zefektívnenia služieb, rozšírenie činností, či postupnú obnovu vozového parku a techniky.

Činnosti VPS:

  • zimná údržba
  • kosenie
  • odvoz a zber odpadov vo verejných priestoroch

Kontakt na dispečing: p. Ochaba: 0903 406 211