Mesačné archívy: október 2019

Začiatok vykurovacej sezóny 2020- 2021

Vykurovacia sezóna sa v tomto roku začala skoro. Kúrenie sme spúšťali už začiatkom októbra, pre náhle ochladenie. Počas leta sme sa pripravili na nadchádzajúce obdobie opravami poškodených rozvodov – kompletná výmena podzemných potrubí na SNP ulici, komplexnou rekonštrukciou prešli aj všetky veľké regulačné stanice plynu pri mestských kotolniach, ktoré boli zastarané. V tomto roku prišlo ak k poslednej etape výmeny fakturačných meračov tepla u všetkých odberateľov, ktoré majú aj funkciu diaľkového odpočtu ako vyžaduje najnovšia legislatíva.

V zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa môže výrobca tepla spustiť vykurovanie pokiaľ je priemerná vonkajšia teplota nižšia pod 13 °C počas dvoch dní nasledujúcich za sebou. Priemerná vonkajšia teplota sa určuje ako aritmetický priemer denných vonkajších teplôt o 7:00, 14:00 a o 21:00 hod., pričom teplota o 21:00 hod sa započítava dvakrát.

Prevádzka kotolní je riadená vplyvom počasia – vonkajších teplôt ovzdušia, na základe ktorých je nastavená vykurovacia krivka ( koľko stupňová voda má ísť do radiátorov pri daných stupňoch ovzdušia vonku ) tak, ako nám ukladajú Zmluvy o dodávke tepla pre jednotlivých odberateľov.