Register dokumentov – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

S účinnosťou od 31.03.2022 sú povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v zmysle nariadenia vlády SR č. 48/2022 Z.z. Vyhľadať si ich môžete podľa IČO 43805426,     na stránke : https://www.crz.gov.sk

Predošlé roky:

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
24.01.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 4.22 Stiahni
24.01.2022 Zmluvy TETRATEC,s.r.o. Zmluva o zabezpečení opráv a údržby verejného osvetlenia v meste Modra-dod.č.1 Stiahni
24.01.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2021 Stiahni
07.02.2022 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytovaní VPS -dod. č. 2 Stiahni
07.02.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 6.22 Stiahni
14.02.2022 Zmluvy QEX, a.s. Zmluva o dielo 21 855 € Stiahni
15.02.2022 Zmluvy AK Jana Peschlová, s.r.o. Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Stiahni
15.02.2022 Zmluvy Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 500 € Stiahni
15.02.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 7.22 Stiahni
28.02.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 9.22 Stiahni
11.03.2022 Zmluvy -prehľad 3.22 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
18.03.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-II.2022 Stiahni
18.03.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 11.22 Stiahni
23.03.2022 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prevádzke nehnuteľností -dod. č. 5 Stiahni
01.04.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 13.22 Stiahni
08.04.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 14.22 Stiahni
11.04.2022 Zmluvy LM-trade, s.r.o. Zmluva o dielo 33013,76 € Stiahni
25.04.2022 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 75000,- € Stiahni
28.04.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 17,22 Stiahni
28.04.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-IV.2022 Stiahni
28.04.2022 Zmluvy Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.511101121,zmena č.2 542,71 € Stiahni
13.05.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 19.22 Stiahni
26.05.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 21.22 Stiahni
03.06.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 22.22 Stiahni
17.06.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 24.22 Stiahni
27.06.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IV.-VI.2022 Stiahni
27.06.2022 Zmluvy Marek Polčic-KRISTÍNA Zmluva o poskytovaní služieb-dod.č.2 30,- € Stiahni
01.07.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 26.22 Stiahni
01.07.2022 Zmluvy CBC Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytnutí tech. zariadenia na rozmnožovacie služby a servis Stiahni
20.07.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 29.22 Stiahni
25.07.2022 Zmluvy -prehľad 7.22 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
26.07.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VI.-VII.2022 Stiahni
05.08.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 31.22 Stiahni
25.08.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 34.22 Stiahni
23.09.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 38.22 Stiahni
07.10.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 40.22 Stiahni
18.10.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VII.-X.2022 Stiahni
19.10.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 42.22 Stiahni
04.11.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 44.22 Stiahni
16.11.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 46.22 Stiahni
24.11.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 47.22 Stiahni
09.12.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 49.22 Stiahni
16.12.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 50.22 Stiahni
22.12.2022 Zmluvy Mesto Modra Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných služieb Stiahni
22.12.2022 Zmluvy Mesto Modra Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke Stiahni
30.12.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za X.-XII.2022 Stiahni
30.12.2022 Zmluvy Metalfil, s.r.o. Zmluva o nájme parkovacích miest-dod.č.3 Stiahni
31.12.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2022 Stiahni
10.01.2023 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Zmluva o úvere č.LZK/19/00246-dodatok 165 € Stiahni
10.01.2023 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Zmluva o úvere č.LZK/20/00141-dodatok 198 € Stiahni
10.01.2023 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Zmluva o úvere č.LZK/21/00098-dodatok 165 € Stiahni
16.01.2023 Zmluvy Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č.511053623 zmena č.7 3275,83 € Stiahni
20.01.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 3.23 Stiahni
23.01.2023 Zmluvy Up Déjeuner, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov Stiahni
31.01.2023 Zmluvy -prehľad 1.23 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
06.02.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 6.23 Stiahni
20.02.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 8.23 Stiahni
15.03.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 11.23 Stiahni
22.03.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-III. 2023 Stiahni
29.03.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 13.23 Stiahni
05.04.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 14.23 Stiahni
24.05.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 21.23 Stiahni
24.05.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-V. 2023 Stiahni
05.06.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 23.23 Stiahni
13.06.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 24.23 Stiahni
28.06.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 26.23 Stiahni
13.07.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 28.23 Stiahni
21.07.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 29.23 Stiahni
27.07.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za V.-VII. 2023 Stiahni
27.07.2023 Zmluvy -prehľad 7.23 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
03.08.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 31.23 Stiahni
21.08.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 34.23 Stiahni
06.09.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 36.23 Stiahni
14.09.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 37.23 Stiahni
21.09.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 38.23 Stiahni
25.09.2023 Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 805CC//20-D3 k Zmluve o úvere č.805/CC/20 Stiahni
25.09.2023 Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 805CC//20-ZZ1-D1 k Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 805/CC/20-ZZ1 Stiahni
25.09.2023 Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s. Prílohy k Zmluve o úvere č. 805CC//20-D3 Stiahni
03.10.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 40.23 Stiahni
11.10.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VII.- X.2023 Stiahni
16.10.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 42.23 Stiahni
08.11.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 45.23 Stiahni
24.11.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 47.23 Stiahni
05.12.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 49.23 Stiahni
07.09.2023 Zmluvy MobileTech, s.r.o. Dod. č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS Stiahni