VÝROBA A DISTRIBÚCIA TEPLA A TÚV

Mestská obchodná spoločnosť SLUŽBY MODRA, s.r.o. je hlavným dodávateľom tepla v meste Modra, preto kladie dôraz na zhodnocovanie svojej základnej podnikateľskej činnosti – výrobu, rozvod a predaj tepla. Budovy tepelného hospodárstva vrátane energetických zariadení má spoločnosť v správe od mesta Modra. Centrálne zásobuje teplom a teplou vodou podstatnú časť domácností v bytových domoch, školy a škôlku v Modre.

Rozhodnutie ÚRSO o schválení ceny na rok 2016
Štandardy kvality 2016
Rozhodnutie ÚRSO o schválení ceny na rok 2017
Štandardy kvality 2017
Rozhodnutie ÚRSO o schválení ceny na rok 2018
Štandardy kvality 2018
Rozhodnutie ÚRSO o schválení ceny na rok 2019
Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2020
Rozhodnutie ÚRSO o schválení ceny na rok 2022
Štandardy kvality 2021
Rozhodnutie ÚRSO o schválení ceny na rok 2023
Štandardy kvality 2022
Rozhodnutie ÚRSO o schválení ceny na rok 2023