IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI

Obchodný názov: SLUŽBY MODRA, s.r.o. 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48881/B

Sídlo: Šúrska 5, 900 01 Modra                                                                                                             Zastúpená: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes,  konateľ spoločnosti                                                               IČO: 43 805 426                                                                                                                                               DIČ: 2022478271                                                                                                                                           IČ DPH: SK2022478271

Štatutárne orgány spoločnosti:

a/ Valné zhromaždenie                                                                                                                       Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník v zastúpení primátorom Mesta Modra.                                                                                                                                                               b/ Konateľ spoločnosti                                                                                                                         Mgr. art. Jakub Liška, MRes                                                                                                                         c/ Dozorná rada                                                                                                                                              Peter Macháček                                                                                                                                       Miroslav Ochaba                                                                                                                                              Ján Bača