Mesačné archívy: január 2023

Zmeny v spoločnosti od 1.1.2023 – Verejnoprospešné služby naspäť pod MsÚ

Uznesením mestského zastupiteľstva v Modre č. 29/2/2022 zo dňa 14.12.2022 schválili poslanci MsZ presun verejnoprospešných služieb z mestskej spoločnosti Služby Modra s.r.o. do organizačnej štruktúry mestského úradu Modra. Na základe prijatého uznesenia prešli zamestnanci, činnosti a stroje verejnoprospešných služieb ( zimná držba, kosenie, hrabanie, odvoz odpadu z mestských košov a pod. ) pod referát verejno-prospešných služieb mestkého úradu Modra. Kontakty na VPS nájdete na mestskej stránke www.modra.sk