Mesačné archívy: február 2024

NOVÁ KOTOLŇA NA MALÝCH HLINÁCH

Mestská spoločnosť Služby Modra prevzala do správy novú kotolňu a teplovody od firmy ATOPS Development, s.r.o.  Od konca decembra tak bude zabezpečovať vykurovanie a teplú úžitkovú vodu pre 4 už postavené bytové domy, v ktorých sú byty aj nebytové priestory. Mestský podnik sa zároveň stal ich správcom. Celkovo bude v projekte Malé Hliny vybudovaných 14 bytoviek. „Som rád, že sa nám spolu s developerom územia podarilo úspešne vybudovať novú, v poradí šiestu mestskú kotolňu po vyše 25-tich rokoch. Rozšírenie centrálneho zásobovania teplom je strategickým krokom, ktorý prispeje k jeho rozvoju a ekonomickej stabilite ,“ povedal konateľ Služieb Modra Jakub Liška.

    

Vykurovacia sezóna 2023 – 2024 v Modre sa začala

V tomto roku sme zaznamenali teplú jeseň a preto aj spustenie kúrenia začalo pomerne neskoro, až koncom októbra, a aj to prerušovane, nakoľko teploty aj na začiatku novembra boli pomerne vysoké. Pripomíname, že teplotu pre spustenie vykurovania uvádza Vyhláška č. 152 ako štvrtinu súčtu vonkajších teplôt zaznamenaných o 7:00, 14:00 a 21:00, pričom teplota o 21:00 sa zaznamenáva dvakrát, a táto štvrtina súčtu nesmie byť väčšia ako 13 stupňov Celzia. Nakoľko prechodné obdobia najmä v októbri a apríly bývajú z hľadiska denných teplôt veľmi variabilné, najväčší diskomfort v dodávke kúrenia zaznamenávame práve v tomto období. Snažíme sa ísť obyvateľom v ústrety a reagujeme na ich podnety v potrebe kúriť na centrálnom zdroji viac či menej, a to pri zachovaní miery efektívnosti a hospodárnosti celkových nákladov na danom okruhu/sídlisku. So začiatkom vykurovacej sezóny sa spája aj nutné odvzdušnenie radiátorov, či kontrola ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch v každom byte, aby sa zabezpečila správna cirkulácia vody. V tomto roku 2023 prevádzkujeme mestské kotolne v cenách schválených a zazmluvnených z roku 2021. Ako sme už písali, na jeseň roku 2021 začali ceny plynu a neskôr aj elektriny rapídne rásť. Vtedajšie zvýšenie ceny tepla sme spolu s mestom Modra rozložili na dva roky, konkrétne 2022 a 2023 aby bol rapídny nárast jednotkovej ceny tepla ( pribl. 40% ) oproti predchádzajúcim rokom zmiernený ( pribl 20% rok 2022 a 20% rok 2023 ). Preklenuli sme tak 2 roky, počas ktorých sa ceny plynu vyšplhali na 15. násobok. ( viď. graf nižšie ). Dodávky plynu pre našu spoločnosť boli stabilné a zabezpečené počas oboch kritických rokov 2022-23 a preklenuli sme tak najhoršie obdobie bez nutnosti prijímať štátne dotácie a obmedzovať dodávky tepla. Plyn pre rok 2024 máme zabezpečený, nie však lacnejší ako v roku 2021, kedy sme kupovali na roky 2022-2023, pretože trhové ceny plynu sú stále vyššie ako na jeseň 2021 ( viď. graf nižšie ). Napriek tomu sa nám darí udržovať rast ceny na čo najnižšej úrovni v rámci možností a nárast záloh za teplo pre rok 2024 očakávame na úrovni 10%. Veríme, že spolu dokážeme nárast nákladov zvládnuť aj primeraným šetrením spotreby (udržiavanie teploty v priestoroch na úrovni 21-23 C, správnym vetraním ( okná dokorán na pár minút 5 – 10 min na výmenu vzduchu, nie „vetračkou“ pol dňa ) a v kotolniach, ako aj u každého odberateľa v byte a budeme tak ako doteraz vedieť zabezpečiť cenovo dostupné teplo pre obyvateľov Modry.