Register dokumentov 2018 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

<strong>S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.</strong>

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
12.01.2018 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu-dod.č.4 Stiahni
16.01.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2017 Stiahni
16.01.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 2.2018 Stiahni
25.01.2018 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti 2017 Stiahni
19.02.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 8.2018 Stiahni
08.03.2018 Zmluvy SPP-distribúcia Zmluva o nájme plyn. zariadenia 103,50 € Stiahni
09.03.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-III.2018 Stiahni
09.03.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 10.2018 Stiahni
16.03.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 11.2018 Stiahni
10.04.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 15.2018 Stiahni
11.04.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za II.-III.2018 Stiahni
02.05.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 18.2018 Stiahni
03.05.2018 Zmluvy G-Partners, s.r.o. Zmluva o dielo 990,00 € Stiahni
03.05.2018 Zmluvy DERO d, s.r.o. Zmluva o dielo Stiahni
04.05.2018 Zmluvy Marek Polčic-KRISTÍNA Zmluva o poskytovaní služieb Stiahni
10.05.2018 Zmluvy PROMT AUDIT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2 500 € Stiahni
18.05.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 20.2018 Stiahni
22.05.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-V.2018 Stiahni
01.06.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 22.2018 Stiahni
15.06.2018 Zmluvy Diprog, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služby Stiahni
15.06.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 24.2018 Stiahni
25.06.2018 Zmluvy R P s.r.o. Zmluva o dielo 41981,04 € Stiahni
02.07.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 27.2018 Stiahni
02.07.2018 Zmluvy Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o spolupráci 900,00 € Stiahni
26.07.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za V.-VII.2018 Stiahni
26.07.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 30.2018 Stiahni
01.08.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VI.-VII.2018 Stiahni
15.08.2018 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti 2018 Stiahni
17.08.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 33.2018 Stiahni
27.08.2018 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 40000,- € Stiahni
14.09.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 37.2018 Stiahni
26.09.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 39.2018 Stiahni
24.10.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VII.-X.2018 Stiahni
24.10.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 43.2018 Stiahni
08.11.2018 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti 2018 Stiahni
08.11.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 45.2018 Stiahni
09.11.2018 Zmluvy Východoslovenská energetika,a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahni
19.11.2018 Zmluvy SWAN, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahni
30.11.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 48.2018 Stiahni
14.12.2018 Zmluvy Metalfil, s.r.o. Zmluva o nájme parkovacích miest-dod.č.1 Stiahni
14.12.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 50.2018 Stiahni
28.12.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za X.-XII.2018 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.