Multifunkčné ihrisko Kalinčiakova ul. Modra

Správca: SLUŽBY MODRA, s.r.o.                                                                                                       Kontakt a rezervácie: 0948 589 857                                                                                                  Prevádzkový poriadok: Prevádzkový poriadok MI Kalinčiakova
Prevádzková doba:                                                                                                                                 pondelok- piatok /mimo prázdnin a sviatkov/                                                                                      08,00 hod. – 13,00 hod. aktivity žiakov predškolských zariadení a základných                                   13,00 hod. – 18,00 hod. deti, mládež a športové kluby – voľne dostupné                                        18,00 hod. – 22,00 hod. rezervované pre verejnosť – prenájom

sobota – nedeľa                                                                                                                                                08,00 hod. – 16,00 hod. deti a mládež – voľne dostupné                                                                  16,00 hod. – 19,00 hod. rezervované pre verejnosť – prenájom

pondelok- piatok /počas prázdnin a sviatkov/                                                                                        08,00 hod. – 16,00 hod. deti a mládež – voľne dostupné                                                                  16,00 hod. – 20,00 hod. rezervované pre verejnosť – prenájom

Cena  prenájmu ihriska je 12,00 €/ hod. s DPH vrátane prístupu do šatne so sprchami a osvetlenia ihriska. Informácie o prenájme poskytujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00. 

  • v sídle spoločnosti na Šúrskej ul. č. 5 v Modre
  • na tel. čísle: 033 647 5169
  • e-mailom: konikova@sluzbymodra.sk