Spoplatnenie parkovania v Modre

Koncom septembra – po vinobraní vznikne v Modre zóna plateného parkovania. Za
parkovanie budú vodiči platiť iba v pracovných dňoch od 8.00 – 17.00 hodiny na
námestí a neskôr aj na Zochovej chate.

Zóna plateného parkovania na Štúrovej ulici bude z južnej strany námestia začínať nad
bývalou viechou a končiť pod bývalým hotelom pri Hornej bráne. Na opačnej strane bude
zóna začínať nad kláštorom, pokračovať pod a nad sochou Ľudovíta Štúra a skončí sa pri
odbočke z námestia na Moyzesovu ulicu – starý trh. Na starom trhu bude neplatené
parkovisko s vyznačeným dopravným značením a novou príjazdovou cestou medzi
námestím a Moyzesovou ulicou.
V platenej zóne môžu vodiči zaplatiť parkovné buď v hotovosti prostredníctvom troch
parkomatov, alebo bezhotovostne prostredníctvom služby SMS parking. Cena za 1. hodinu
parkovania bude 0,30 Eura v prípade platby v parkomate a 0,50 Eura za platbu formou SMS.

Pre rezidentov v danej zóne pripravujeme systém rezidentných parkovacích kariet, ktoré budú vydávané na základe trvalého pobytu a vlastníctva nehnuteľnosti v danej zóne.
Viac informácií nájdete tu: Platené parkovanie