SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Správa mestských budov a plateného parkovania:

Na základe Zmluvy na spravovanie nehnuteľností s mestom Modra spravujeme nebytové priestory:

 • Multifunkčné ihrisko Modra, Kalinčiakova ul. – správa a prenájom
 • Kúpalisko Modra – prevádzka kúpaliska
 • Dom smútku Modra – prevádzka domu smútku
 • Dom smútku Kráľová – prevádzka domu smútku
 • Trhovisko Modra, SNP 1 – prenájom nebytových priestorov a trhových stojísk
 • Platené parkovanie – Zóna A -F : Štúrová ul., Bodického ul. -Starý trh, Moyzesova ul.
 • Platené parkovanie – Zóna Z: Piesok – Zochova chata
 • Dukelská 31 – prenájom bytových a nebytových priestorov
 • Štúrova 60 – prenájom bytových a nebytových priestorov
 • Štúrová 59 – prenájom nebytových priestorov
 • Šúrska 5 – prenájom nebytových priestorov
 • TIC Harmónia – prenájom nebytových priestorov
 • Hasičská zbrojnica – správa budovy
 • KD Kráľová – správa budovy
 • Štadión Kalinčiakova ul. Modra – prenájom nehnuteľností
 • Stará tehelňa, Dolná ul. – správa areálu
 • Stará kotolňa, Dolná ul. – prevádzka areálu
 • Verejné WC, Dolná ul. – prevádzka budovy
 • Verejné WC, Dukelská ul. – prevádzka budovy

V prípade záujmu o prenájom nás kontaktujte na tel. čísle: 033 647 51 69, 0903 024 330. Nebytové priestory sa prenajímajú podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Služby nad rámec zmluvy sú spoplatňované v zmysle Cenníka, platného od 1.4.2024 : Cenník poplatkov nad rámec 4.24, nájomné, v správe

Na základe Zmluvy na spravovanie nehnuteľností s mestom Modra spravujeme bytové priestory:

Nájomné byty sa prideľujú na základe rozhodnutia vlastníka – mesta Modra. Služby nad rámec nájomnej zmluvy sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka služieb a poplatkov, uvedeného v predchádzajúcom odseku.

Kontakt: www.modra.sk

Správa bytov v bytových domoch v súkromnom vlastníctve:

Do pozornosti vlastníkom bytov v bytových domoch v správe -informácie o spoplatnených službách nad rámec Zmluvy o výkone správy :Cenník poplatkov nad rámec 4.24, predané

Na základe Zmluvy o výkone správy s vlastníkmi bytov v bytových domoch v Modre spravujeme:

Osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými pracuje správca na základe Zmluvy o výkone správy v uvedených bytových domoch sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete v samostatnej zložke O nás – „Zásady ochrany osobných údajov“ na tejto webovej stránke www.sluzbymodra.sk, kde je uvedený článok 13 Nariadenia.