Výzvy na predkladanie ponúk

Dátum zverejnenia: 15.3.2023

Výzva na predkladanie ponúk- „Rekonštrukcia nebytových priestorov-bývalý Collins, Štúrova 59, Modra“

Príloha – Výkaz výmer

Príloha – Návrh zmluvy o dielo

 

Dátum zverejnenia: 9.3.2022

Výzva na predkladanie ponúk – „Rekonštrukcia bazéna na letnom kúpalisku“

Príloha – Výkaz výmer

Príloha – Návrh zmluvy o dielo

Dátum zverejnenia: 19.1.2022                                                                                                            Výzva na predkladanie  ponúk – Dodávka a montáž 3 ks parkovacích automatov vrátane inštalácie ich programového vybavenia v rozsahu podľa potrieb verejného obstarávateľa“

Príloha – Návrh zmluvy o dielo

Dátum zverejnenia: 18.7.2017                                                                                                                   Výzva na predkladanie ponúk – „Dodávka a montáž 3 ks parkovacích automatov vrátane inštalácie ich programového vybavenia v rozsahu podľa potrieb verejného obstarávateľa“

Príloha – Návrh zmluvy o dielo

Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Výzva na predkladanie ponúk – „Bazénové zariadenie detského bazéna a úprava technológie plaveckého bazéna“ 

Príloha – Výkaz výmer
Príloha – Návrh Zmluvy o dielo

Dátum zverejnenia: 11.02.2020

Výzva na predkladanie ponúk – „Kúpa nákladného motorového vozidla formou finančného leasingu na účely poskytovania verejno-prospešných služieb verejným obstarávateľom“         

Dátum zverejnenia: 2.7.2020
Výzva predkladanie ponúk – Dodávka a montáž 2ks parkomatov

Príloha – Návrh zmluvy o dielo