Mesačné archívy: november 2020

Zimná údržba 2020 – 2021

Mestská spoločnosť Služby Modra zabezpečuje od roku 2020 aj zimnú údržbu pre mesto Modra. V súčasnosti dokončujeme prípravy na nadchádzajúcu zimnú sezónu nákupom posypového materiálu, údržbou a prípravou strojov či zazmluvnením dodávateľských prác. Pre nadchádzajúcu zimu sme pripravili viaceré služby, ktoré by mali skvalitniť zásahy pri odhŕňaní snehu, či poľadovici. Nakúpili sme zásobníky na posypovú soľ, ktoré budú umiestnené pri zastávkach SAD, školách či škôlkach a budú slúžiť na promptnejší zásah pri posýpaní, či ako pomoc organizáciám či verejnosti na daných miestach. Pripravujeme rannú pohotovosť pri odhŕňaní chodníkov a zastávok SAD tak,aby sme vedeli zabezpečiť odhŕňanie týchto miest už nadránom. Zazmluvňujeme rezervné strojné kapacity pre prípady potreby v čase kalamity, aby sme vedeli zvládnuť prípadný nápor na včasné odhŕňanie snehu efektívnejšie a rýchlejšie ako v minulosti. Veríme, že sa nám spoločne podarí zabezpečiť čo najlepšiu a hlavne bezpečnú prevádzku komunikácií a verejných priestranstiev počas nadchádzajúcej zimy, a to v rámci našich finančných a ľudských kapacít.

Kontakt na dispečing zimnej údržby:  +421 903 406 211.