Dom smútku Kráľová

Prevádzkovateľ: SLUŽBY MODRA, s.r.o.                                                                                                     Zodpovedný vedúci : p. Koníková                                                                                                             Kontakt: 0910 956 165

Cenník platný od 1.7.2022 :                                                                                                                                                           Prenájom na smútočný obrad:                    50,00 €       

V cene nájmu je zabezpečenie prístupu do domu smútku 1 hodinu pred plánovaným smútočným obradom  a upratovanie. Ceny sú vrátane DPH podľa platných právnych predpisov SR.