Dom smútku Modra

Prevádzkovateľ: SLUŽBY MODRA, s.r.o.                                                                                     Zodpovedný vedúci : p. Koníková                                                                                                             Kontakt: 0910 956 165

Cenník platný od 1.7.2022 :                                                                                                                                                             Prenájom na smútočný obrad:                    90,00 €                                                                                   

V cene nájmu je zabezpečenie prístupu do domu smútku 1 hodinu pred plánovaným smútočným obradom, ozvučenie, upratovanie, prenájom chladiarenského zariadenia a prístup k toaletám.      Ceny sú vrátane DPH podľa platných právnych predpisov SR.