NOVÁ KOTOLŇA NA MALÝCH HLINÁCH

Mestská spoločnosť Služby Modra prevzala do správy novú kotolňu a teplovody od firmy ATOPS Development, s.r.o.  Od konca decembra tak bude zabezpečovať vykurovanie a teplú úžitkovú vodu pre 4 už postavené bytové domy, v ktorých sú byty aj nebytové priestory. Mestský podnik sa zároveň stal ich správcom. Celkovo bude v projekte Malé Hliny vybudovaných 14 bytoviek. „Som rád, že sa nám spolu s developerom územia podarilo úspešne vybudovať novú, v poradí šiestu mestskú kotolňu po vyše 25-tich rokoch. Rozšírenie centrálneho zásobovania teplom je strategickým krokom, ktorý prispeje k jeho rozvoju a ekonomickej stabilite ,“ povedal konateľ Služieb Modra Jakub Liška.