Odstávka dodávky tepla a teplej vody

na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej a.s. bude dňa 8.10.2015 prerušená dodávka elektriny na VS II. od 8.00 hod do 13.00 hod. Z tohto dôvodu nebudeme v uvedenom čase dodávať teplo ani teplú vodu pre sídlisko “Leopoldov”. Ďalej dňa 14.10.2015 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. budú bez elektriny kotolne Majolika I., Majolika II. vrátane sídliska “Leopoldov”. Taktiež v uvedenom čase nebudeme dodávať teplo ani teplú vodu pre sídliská napojené na uvedené zdroje  (ul. Komenského, SNP, Hrnčiarska, Družstevná ).