Register dokumentov 2021 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
18.01.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 3.21 Stiahni
29.01.2021 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XI.-XII.2020 Stiahni
29.01.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 4.21 Stiahni
05.02.2021 Zmluvy TETRATEC,s.r.o. Zmluva o zabezpečení opráv a údržby verejného osvetlenia v meste Modra Stiahni
09.02.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 6.21 Stiahni
19.02.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke- Dodatok č.1 Stiahni
19.02.2021 Zmluvy HMH Invest spol.s r.o. Mandátna zmluva 4000,- € Stiahni
19.02.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 7.21 Stiahni
24.02.2021 Zmluvy SLSP, a.s. Dodatok č.805/CC/20-D1 k Zmluve o úvere č.805/CC/20 Stiahni
24.02.2021 Zmluvy SLSP, a.s. Klientsky sadzobník poplatkov Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00199992-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00200229-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00199988-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00199984-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021  Objednávky -prehľad Objednávky 9.21 Stiahni
15.03.2021  Objednávky -prehľad Objednávky 11.21 Stiahni
24.03.2021 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-III.2021 Stiahni
26.03.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 20 000 € Stiahni
31.03.2021  Objednávky -prehľad Objednávky 13.21 Stiahni
16.04.2021 Zmluvy Nina Andelová Kúpna zmluva 12 800 € Stiahni
16.04.2021 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Zmluva o úvere 12 800 € Stiahni
16.04.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 15.21 Stiahni
30.04.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 17.21 Stiahni
03.05.2021 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-IV.2021 Stiahni
17.05.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 19.21 Stiahni
21.05.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 20.21 Stiahni
02.06.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 22.21 Stiahni
11.06.2021 Zmluvy Advokátska kanc. Jana Peschlová, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 4000,- € Stiahni
11.06.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke- Dodatok č.2 Stiahni
14.06.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 24.21 Stiahni
18.06.2021 Zmluvy MG DOKUMENT, s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti registratúry 350 € Stiahni
24.06.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 25.21 Stiahni
07.07.2021 Zmluvy Ing. Marek Petro, PhD. Mandátna Zmluva 4750.00 € Stiahni
08.07.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 27.21 Stiahni
08.07.2021 Zmluvy Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny Stiahni
08.07.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 36000 € Stiahni
12.07.2021 Zmluvy PROMT AUDIT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 3000 € Stiahni
16.07.2021 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IV.-VI.2021 Stiahni
16.07.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 28.21 Stiahni
19.07.2021 Zmluvy R and P, s.r.o. Zmluva o dielo 322145,81 € Stiahni
06.08.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 31.21 Stiahni
20.08.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 33.21 Stiahni
06.09.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 36.21 Stiahni
10.09.2021 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VI.-VIII.2021 Stiahni
21.09.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 38.21 Stiahni
28.09.2021 Zmluvy Slovenská sporiteľňa,a.s. Dodatok č.805/CC/20-D2 k Zmluve o úvere č.805/CC/20 Stiahni
28.09.2021 Zmluvy Slovenská sporiteľňa,a.s. VOP k Dodatku č.805/CC/20-D2 k Zmluve o úvere Stiahni
01.10.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 39.21 Stiahni
11.10.2021 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VIII.-IX.2021 Stiahni
12.10.2021 Zmluvy Benefit Systems Slovakia s.r.o. Zmluva o spolupráci- dod.1 Stiahni
12.10.2021 Zmluvy Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahni
13.10.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 41.21 Stiahni
20.10.2021 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IX.-X.2021 Stiahni
25.10.2021 Zmluvy R and P. s.r.o. Zmluva o dielo- dodatok č.1 Stiahni
29.10.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 43.21 Stiahni
2.11.2021 Zmluvy R and P s.r.o. Zmluva o dielo- dodatok č.2 Stiahni
10.11.2021 Zmluvy IBG Slovensko, s.r.o. Zmluva o využití kapacity energetického zariadenia Stiahni
12.11.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 45.21 Stiahni
16.11.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prevádzke nehnuteľností-dodatok č.4 Stiahni
19.11.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 46.21 Stiahni
19.11.2021 Zmluvy MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu Stiahni
26.11.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 47.21 Stiahni
09.12.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 49.21 Stiahni
17.12.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 50.21 Stiahni
22.12.2021 Zmluvy Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny/kotolne Stiahni
22.12.2021 Zmluvy Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny/objekty Stiahni
22.12.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke-dodatok č.1/st.kotolňa Stiahni
22.12.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke-dodatok č.4/objekty Stiahni
27.12.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prevádzke energetických zariadení a rozvodov-dod. č.3 Stiahni
30.12.2021 Zmluvy Mesto Modra Dohoda o skončení Zmluvy o správe, údržbe a prevádzke energetických zariadení Stiahni
30.12.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o nájme nehnuteľností a energetických zariadení 40 000 € Stiahni
30.12.2021 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za X.-XII.2021 Stiahni
30.12.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 52.21 Stiahni
24.01.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 4.22 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.