Register dokumentov 2022 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
24.01.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 4.22 Stiahni
24.01.2022 Zmluvy TETRATEC,s.r.o. Zmluva o zabezpečení opráv a údržby verejného osvetlenia v meste Modra-dod.č.1 Stiahni
24.01.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2021 Stiahni
07.02.2022 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytovaní VPS -dod. č. 2 Stiahni
07.02.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 6.22 Stiahni
14.02.2022 Zmluvy QEX, a.s. Zmluva o dielo 21 855 € Stiahni
15.02.2022 Zmluvy AK Jana Peschlová, s.r.o. Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Stiahni
15.02.2022 Zmluvy Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 500 € Stiahni
15.02.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 7.22 Stiahni
28.02.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 9.22 Stiahni
11.03.2022 Zmluvy -prehľad 3.22 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
18.03.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-II.2022 Stiahni
18.03.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 11.22 Stiahni
23.03.2022 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prevádzke nehnuteľností -dod. č. 5 Stiahni
01.04.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 13.22 Stiahni
08.04.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 14.22 Stiahni
11.04.2022 Zmluvy LM-trade, s.r.o. Zmluva o dielo 33013,76 € Stiahni
25.04.2022 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 75000,- € Stiahni
28.04.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 17,22 Stiahni
28.04.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-IV.2022 Stiahni
28.04.2022 Zmluvy Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.511101121,zmena č.2 542,71 € Stiahni
13.05.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 19.22 Stiahni
26.05.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 21.22 Stiahni
03.06.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 22.22 Stiahni
17.06.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 24.22 Stiahni
27.06.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IV.-VI.2022 Stiahni
27.06.2022 Zmluvy Marek Polčic-KRISTÍNA Zmluva o poskytovaní služieb-dod.č.2 30,- € Stiahni
01.07.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 26.22 Stiahni
01.07.2022 Zmluvy CBC Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytnutí tech. zariadenia na rozmnožovacie služby a servis Stiahni
20.07.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 29.22 Stiahni
25.07.2022 Zmluvy -prehľad 7.22 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
26.07.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VI.-VII.2022 Stiahni
05.08.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 31.22 Stiahni
25.08.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 34.22 Stiahni
23.09.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 38.22 Stiahni
07.10.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 40.22 Stiahni
18.10.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VII.-X.2022 Stiahni
19.10.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 42.22 Stiahni
04.11.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 44.22 Stiahni
16.11.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 46.22 Stiahni
24.11.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 47.22 Stiahni
09.12.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 49.22 Stiahni
16.12.2022 Objednávky -prehľad Objednávky 50.22 Stiahni
22.12.2022 Zmluvy Mesto Modra Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných služieb Stiahni
22.12.2022 Zmluvy Mesto Modra Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke Stiahni
30.12.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za X.-XII.2022 Stiahni
30.12.2022 Zmluvy Metalfil, s.r.o. Zmluva o nájme parkovacích miest-dod.č.3 Stiahni
31.12.2022 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2022 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.