Register dokumentov 2023 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
10.01.2023 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Zmluva o úvere č.LZK/19/00246-dodatok 165 € Stiahni
10.01.2023 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Zmluva o úvere č.LZK/20/00141-dodatok 198 € Stiahni
10.01.2023 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Zmluva o úvere č.LZK/21/00098-dodatok 165 € Stiahni
16.01.2023 Zmluvy Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č.511053623 zmena č.7 3275,83 € Stiahni
20.01.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 3.23 Stiahni
23.01.2023 Zmluvy Up Déjeuner, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov Stiahni
31.01.2023 Zmluvy -prehľad 1.23 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
06.02.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 6.23 Stiahni
20.02.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 8.23 Stiahni
15.03.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 11.23 Stiahni
22.03.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-III. 2023 Stiahni
29.03.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 13.23 Stiahni
05.04.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 14.23 Stiahni
24.05.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 21.23 Stiahni
24.05.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-V. 2023 Stiahni
05.06.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 23.23 Stiahni
13.06.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 24.23 Stiahni
28.06.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 26.23 Stiahni
13.07.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 28.23 Stiahni
21.07.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 29.23 Stiahni
27.07.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za V.-VII. 2023 Stiahni
27.07.2023 Zmluvy -prehľad 7.23 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
03.08.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 31.23 Stiahni
21.08.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 34.23 Stiahni
06.09.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 36.23 Stiahni
14.09.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 37.23 Stiahni
21.09.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 38.23 Stiahni
25.09.2023 Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 805CC//20-D3 k Zmluve o úvere č.805/CC/20 Stiahni
25.09.2023 Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 805CC//20-ZZ1-D1 k Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 805/CC/20-ZZ1 Stiahni
25.09.2023 Zmluvy Slovenská sporiteľňa, a.s. Prílohy k Zmluve o úvere č. 805CC//20-D3 Stiahni
03.10.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 40.23 Stiahni
11.10.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VII.- X.2023 Stiahni
16.10.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 42.23 Stiahni
08.11.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 45.23 Stiahni
24.11.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 47.23 Stiahni
05.12.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 49.23 Stiahni
07.09.2023 Zmluvy MobileTech, s.r.o. Dod. č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS Stiahni
11.12.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za X.- XI.2023 Stiahni
27.12.2023 Objednávky -prehľad Objednávky 52.23 Stiahni
31.12.2023 Faktúry  -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XI.- XII.2023 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.