Platené parkovanie – Štúrova ul., Moyzesova ul., Bodického ul. ( Starý trh )

Správca: SLUŽBY MODRA, s.r.o.
Prevádzkový poriadok dočasného parkovania: Prevádzkový poriadok
Mapa zóny A – D : ( mapka – Štúrova ul. )
Mapa zóny E, F : ( mapka – Bodického ul. / Starý trh a Moyzesova ul. )
Cenník plateného parkovania:
Zóny A – F : Štúrova ulica – námestie, Bodického – Starý trh, Moyzesova ulica

Spoplatnené v pracovný týždeň PON – PIA: 8:00 – 16:30

0,00 € / 15 min. pri platbe cez SMS správu   ( vzor: A0_MO_EČV )                                                   0,70 € / hod. pri platbe v hotovosti cez parkomat                                                                         0,75 € / hod. pri platbe cez aplikáciu ParkDots                                                                          
0,85 € / hod. pri platbe cez SMS správu ( vzor 1 hod.: A1_MO_ EČV   vzor 2 hod.: A2_MO_EČV ) 

Rezidentské parkovacie karty:
1. Rezidentská parkovacia karta vydaná k bytovému priestoru fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru a zároveň s trvalým pobytom viažúcim sa k danej nehnuteľnosti – biela farba – 50,00 EUR/rok

2. Rezidentská parkovacia karta vydaná k bytovému priestoru fyzickej osobe s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru a zároveň s trvalým pobytom viažúcim sa k danej nehnuteľnosti – žltá farba – 100,00 EUR/rok

3. Rezidentská parkovacia karta s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – nebytovému priestoru bez trvalého pobytu viažúcim sa k danej nehnuteľnosti – modrá farba – 250,00 EUR/rok

4. Rezidentská parkovacia karta s vlastníckym právom k nehnuteľnosti – bytovému priestoru bez trvalého pobytu viažúcom sa k danej nehnuteľnosti – zelená farba – 150,00 EUR/rok

5. Rezidentská parkovacia karta bez vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – bytovému priestoru s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania – červená farba – 150,00 EUR/rok

Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty: Žiadosť o rezidentskú kartu
Cenník na stiahnutie: cennik parkovania
Daňový doklad k SMS platbe si môžete vytlačiť tu: https://www.smslistky.sk/parking

Kontrolórom dodržiavania pravidiel dočasného parkovania je Mestská polícia Modra. V prípade potreby volajte 159, alebo priamo 0911 436 752.

Informácie o parkovaní a vydávanie Rezidenčných parkovacích kariet poskytujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 15:30 :

  • v sídle spoločnosti na Šúrskej ul. č. 5 v Modre
  • na tel. čísle: 033 647 5169
  • e-mailom: zigo@sluzbymodra.sk