Trhovisko Modra, ul. SNP

Prevádzkovateľ: SLUŽBY MODRA, s.r.o.                                                                                     Zodpovedný vedúci : p. Ing. Koníková                                                                                             Kontakt: 0910 956 165, konikova@sluzbymodra.sk

Cenník – Prenájom trhového stojiska

Sadzba na deň:                                                                                                                                           pondelok – piatok:        2,00 €                                                                                                           sobota:                            4,00 €                                                                                                           Sadzba na týždeň:                                                                                                                                   pondelok – sobota:       10,00 €                                                                                                                 Sadzba na mesiac:                                                                                                                               kalendárny mesiac:     30,00 €

V cene nájmu je stojisko o výmere 4 m2 vrátane kovového stánku na predaj. Všetky ceny sú vrátane DPH podľa platných právnych predpisov SR.  Za trhové stojisko na prvých 4 miestach vľavo aj vpravo účtuje správca k cene príplatok vo výške 50% z platnej sadzby, okrem dennej sadzby cez pracovný týždeň.

Informácie o prenájme a úhrade trhového stojiska poskytujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00:

  • v sídle spoločnosti na Šúrskej ul. č. 5 v Modre
  • na tel. čísle: 0910 956 165
  • e-mailom: konikova@sluzbymodra.sk

Trh 2024 – cenník

Trhovisko – plánik 2024

Trhový poriadok