AKTUALITY

Odstávka dodávky tepla a teplej vody:                                                                                                   na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej a.s. bude dňa 8.10.2015 prerušená dodávka elektriny na VS II. od 8.00 hod do 13.00 hod. Z tohto dôvodu nebudeme v uvedenom čase dodávať teplo ani teplú vodu pre sídlisko “Leopoldov”. Ďalej dňa 14.10.2015 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. budú bez elektriny kotolne Majolika I., Majolika II. vrátane sídliska “Leopoldov”. Taktiež v uvedenom čase nebudeme dodávať teplo ani teplú vodu pre sídliská napojené na uvedené zdroje  (ul. Komenského, SNP, Hrnčiarska, Družstevná ).
 
Začiatok vykurovacej sezóny 2015-2016:                                                                                              Dňa 2.10.2015 bola spustená vykurovacia sezóna 2015/2016 v meste Modra.                                   V zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa môže výrobca tepla spustiť vykurovanie pokiaľ je priemerná vonkajšia teplota nižšia pod 13 °C počas dvoch dní nasledujúcich za sebou. Priemerná vonkajšia teplota sa určuje ako aritmetický priemer denných vonkajších teplôt o 7:00, 14:00 a o 21:00 hod., pričom teplota o 21:00 hod sa započítava dvakrát.