Vykurovacia sezóna 2022-2023

Dnes 20.9.2022 začne spol. Služby Modra s vykurovaním sídlisk v Modre. Nakoľko sa v posledných dňoch prudko ochladilo a vyhláškou stanovené teploty dosahovali úroveň stanovenú pre povinnosť spustenia kúrenia, začneme v Modre kúriť  tento rok kúriť už v septembri.
Šetriť v byte zatiaľ nemá veľký účinok. Pre nasledujúcu zimu sa zatiaľ nezmenili legislatívne povinnosti pre výrobcov tepla týkajúce sa kvality kúrenia a dodávky TÚV. V platnosti sú preto súčasné ekvitermické krivky aj teploty vody, ktoré sme nútení dodržiavať. Ak by malo prísť k nútenému šetreniu, podľa nášho názoru je nutné upraviť vyhlášku a stanovené krivky. Potom by sme vyrábali menej tepla a tým aj šetrili. V opačnom prípade, ak by aj obyvatelia šetrili v bytoch, stále by sme boli nútení dodržiavať požadované teploty podľa súčasného stavu a k výraznejšiemu šetreniu by nedochádzalo.