Zmeny v platenom parkovaní na námestí

Dňa 17.5.2019 nadobudlo právoplatnosť VZN 2/2019 o platenom parkovaní v meste Modra.      Na základe podnetov a postrehov z prevádzky plateného parkovanie sme pristúpili k nasledovným zmenám:

  • doba platenia parkovného sa skrátila od 8:00 do 16:30
  • možnosť parkovať 15 min zdarma cez zaslanie sms bez poplatku za parkovanie
  • možno platby cez novú aplikáciu Parkdots za 0,35 EUR/ hod
  • osoby ZŤP môžu parkovať v celej zóne zdarma – nielen na vyznačených státiach
  • zlacneli niektoré rezidenčné karty

Stále platí, že v platenej zóne môžu vodiči zaplatiť parkovné buď v hotovosti, prostredníctvom troch parkomatov, alebo bezhotovostne prostredníctvom služby SMS parking. Cena za 1. hodinu parkovania bude 0,30 Eura v prípade platby v parkomate a 0,50 Eura za platbu formou SMS.

Viac informácií nájdete tu: Platené parkovanie