Mesačné archívy: december 2015

Správa mestských budov v roku 2015

Od 1.6.2015 spol. Teplo Modra s.r.o. spravuje na základe rozhodnutia MsZ a mesta Modra mestské budovy v mene spoločnosti. Odvtedy boli zrealizované viaceré opravy a udržiavacie práce. Domy smútku na Kráľovej a v Modre boli vybavené ozvučením a chýbajúcim zariadením. Zrekonštruovali sme vstupnú časť budovy Šúrska 5, opravili strechu a fasády na Štúrovej 60, dokončili zapojenie kúrenia v škôlke na Kráľovej, opravili strechy a vyčistili odtoky na Dukelskej 31, Štúrovej 59, vybudovali novú prípojku vody do areálu starej tehelne po havárii a iné. Priebežne sme opravovali poškodené a zanedbané časti na väčšine budov.

IMG_0912 IMG_0025

Rekonštrukcia domu na námestí – Štúrová 60

V priebehu mesiacov november a december 2015 prebehli rekonštrukčné a udržiavacie práce na mestskom dome – Štúrová 60. Z dôvodu havarijného stavu bolo nutné opraviť strechu ľavého traktu domu a sanovať zvlhnuté časti objektu. Popri rekonštrukcii boli vykonané aj udržiavacie práce na poškodených fasádach dvorového traktu a podbránia.

IMG_0679 IMG_0777 IMG_0905IMG_0906