Správa mestských budov v roku 2015

Od 1.6.2015 spol. Teplo Modra s.r.o. spravuje na základe rozhodnutia MsZ a mesta Modra mestské budovy v mene spoločnosti. Odvtedy boli zrealizované viaceré opravy a udržiavacie práce. Domy smútku na Kráľovej a v Modre boli vybavené ozvučením a chýbajúcim zariadením. Zrekonštruovali sme vstupnú časť budovy Šúrska 5, opravili strechu a fasády na Štúrovej 60, dokončili zapojenie kúrenia v škôlke na Kráľovej, opravili strechy a vyčistili odtoky na Dukelskej 31, Štúrovej 59, vybudovali novú prípojku vody do areálu starej tehelne po havárii a iné. Priebežne sme opravovali poškodené a zanedbané časti na väčšine budov.

IMG_0912 IMG_0025