Rekonštrukcia domu na námestí – Štúrová 60

V priebehu mesiacov november a december 2015 prebehli rekonštrukčné a udržiavacie práce na mestskom dome – Štúrová 60. Z dôvodu havarijného stavu bolo nutné opraviť strechu ľavého traktu domu a sanovať zvlhnuté časti objektu. Popri rekonštrukcii boli vykonané aj udržiavacie práce na poškodených fasádach dvorového traktu a podbránia.

IMG_0679 IMG_0777 IMG_0905IMG_0906