Havária na teplovode do základných škôl

V stredu 21.10. 2015 bola odstránená porucha na teplovode do ZŠ Vajanského a prevádzka kúrenia oboch ZŠ v Modre bola obnovená. 

Dňa 15.10.2015 o 12:00 bol z dôvodu havárie odstavený teplovod do ZŠ Vajanského a ZŠ Ľ. Štúra. Nakoľko nebolo možné v teplovode pri úniku udržať tlak v celom okruhu Majolika II a VS II, bol tento odstavený až do odstránenia havárie. Na lokalizácii poruchy a jej odstránení intenzívne pracujeme tak, aby bolo čo najskôr možné znovu spustiť dodávku tepla pre obe ZŠ.