Register dokumentov 2015 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
07.01.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
08.01.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu-dod. Stiahni
16.01.2015 Faktúra -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za 12.2014 Stiahni
30.01.2015 Zmluva Adler print,s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov  Stiahni
20.02.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
02.03.2015 Zmluva Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahni
03.03.2015 Faktúra -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za 1.2015 Stiahni
31.03.2015 Zmluva BD Management, s.r.o. Zmluva o poskytovaní odbornej poradenskej činnosti Stiahni
01.04.2015 Zmluva SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Stiahni
01.04.2015 Zmluva ZSE energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahni
24.04.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
28.04.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
05.05.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za I.-IV.2015 Stiahni
05.05.2015 Objednávky -podľa prílohy Objednávky TM za I.-IV.2015 Stiahni
05.05.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry MTM za I.-IV.2015 Stiahni
05.05.2015 Objednávky -podľa prílohy Objednávky MTM za I.-IV.2015 Stiahni
29.05.2015 Zmluva Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prevádzke nehnuteľností Stiahni
29.05.2015 Zmluva Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prevádzke energetických zariadení a rozvodov a zmluva o poskytovaní služieb v záujme plnenia potrieb obyvateľov Mesta  Stiahni
29.05.2015 Zmluva HP EKON s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 1500,-€ Stiahni
01.06.2015 Zmluva Marek Bednarič Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti dohľadu nad pracovnými podmienkami 350,-€ Stiahni
02.06.2015 Zmluva Mesto Modra Dodatok č.2 k Zmluve na spravovanie nehnuteľností zo dňa 14.04.2011 Stiahni
04.06.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
12.06.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
25.06.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
30.06.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry MTM za V.-VI.2015 -€ Stiahni
30.06.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za V.-VI.2015 -€ Stiahni
01.07.2015 Zmluva SE Predaj, s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny -€ Stiahni
06.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
14.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
14.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
14.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
14.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
14.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
14.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
23.07.2015 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
05.08.2015 Zmluva Mesto Modra Zmluva o výpožičke Stiahni
05.08.2015 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej OČ Stiahni
05.08.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za VI.-VII.2015 Stiahni
05.08.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry MTM za VII. 2015 Stiahni
09.09.2015 Zmluva Ján Mudroch Zmluva o dielo 2700,-€ Stiahni
09.09.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za VII.-VIII.2015 Stiahni
09.09.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry MTM za VIII. 2015 Stiahni
09.09.2015 faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za VIII.-IX.2015 Stiahni
21.09.2015 Objednávky -podľa prílohy Objednávky TM za IV.-IX.2015 Stiahni
30.09.2015 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Stiahni
29.10.2015 faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za IX.- X.2015 Stiahni
03.11.2015 Zmluva UNITEAM-R s.r.o. Zmluva o dielo 2423,08 € Stiahni
06.11.2015 Zmluva Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 38520,70,-€ Stiahni
09.11.2015 Zmluva SemiS, s.r.o. Zmluva o dielo č.2/2015 29933,21,-€ Stiahni
13.11.2015 Zmluva Michal Polčic Zmluva o dielo 2381,98,-€ Stiahni
27.11.2015 Zmluvy BVS, a.s. Zmluva o dodávke a odvádzaní vody /za objekty v správe Stiahni
27.11.2015 Zmluvy BYTAS, s.r.o. Rámcová zmluva o dielo Stiahni
27.11.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za X.-XI.2015 Stiahni
30.11.2015 Zmluva PROMT AUDIT, spol.s r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2500,-€ Stiahni
01.12.2015 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej OČ Stiahni
08.12.2015 Zmluva Mesto Modra Dodatok č.1 k Zmluve o správe, údržbe a prevádzke nehnuteľností Stiahni
16.12.2015 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za XI.-XII.2015 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.