Register dokumentov 2017 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
04.01.2017 Zmluvy METALFIL, s.r.o. Zmluva o nájme parkovacích miest Stiahni
24.01.2017 Zmluvy Marfi Centrum, s.r.o. Kúpna zmluva 5000 € Stiahni
27.01.2017 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Stiahni
31.01.2017  Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IX.-XII.2016 Stiahni
13.02.2017 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Stiahni
13.02.2017 Zmluvy SPP, a.s. Dodatok č.3 k Zmluvám o dodávke plynu Stiahni
27.03.2017 Objednávky -podľa prehľadu Objednávky DN I.-VI.2016 Stiahni
27.03.2017 Objednávky -podľa prehľadu Objednávky DN VII.-XII.2016 Stiahni
03.04.2017 Zmluvy FEZA s.r.o. Zmluva o dielo 21601,60 € Stiahni
04.04.2017 Objednávky -podľa prehľadu Objednávky I.Q 2017 Stiahni
06.04.2017 Zmluvy LK BABA Pezinok Dod.č.5 k nájomnej zmluve Stiahni
10.04.2017 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti 2016 Stiahni
10.04.2017 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti 2017 Stiahni
10.04.2017 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-III.2017 Stiahni
28.04.2017 Zmluvy Advokátska kancelária Jana Peschlová,s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Stiahni
04.05.2017 Zmluvy Mesto Modra Zmluva na spravovanie nehnuteľností dod. č. 4 Stiahni
18.05.2017 Zmluvy MARFI centrum s.r.o. Kúpna zmluva 2000 € Stiahni
29.05.2017 Zmluvy MARFI centrum s.r.o. Kúpna zmluva 5950 € Stiahni
13.06.2017 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-VI.2017 Stiahni
27.06.2017 Zmluvy PROMT AUDIT, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2500 € Stiahni
31.07.2017 Zmluvy QEX, a.s. Zmluva o dielo 16023 € Stiahni
01.08.2017 Zmluvy Mesto Modra Dodatok č.2 k Zmluve o správe, údržbe a prevádzke nehnuteľností Stiahni
01.08.2017 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o pôžičke 25000 € Stiahni
01.08.2017 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 20000 € Stiahni
21.08.2017 Zmluvy Revický a partneri s.r.o. Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Stiahni
22.08.2017 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VI.-VIII.2017 Stiahni
30.08.2017 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky DN -II.Q 2017 Stiahni
30.08.2017 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky DN -III.Q 2017 Stiahni
30.08.2017 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky DF 2017 Stiahni
31.08.2017 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VIII.2017 Stiahni
08.09.2017 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 36.2017 Stiahni
13.09.2017 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Stiahni
13.09.2017 Zmluvy A SMS, s.r.o. Zmluva o zabezpečovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS Stiahni
21.09.2017 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke Stiahni
21.09.2017 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke Stiahni
26.09.2017 Objednávky -podla rozpisu Objednávky 39.2017 Stiahni
26.09.2017 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VIII.-IX.2017 Stiahni
19.10.2017 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o pôžičke -dod. č. 1 20000 € Stiahni
19.10.2017 Objednávky -podla rozpisu Objednávky 42.2017 Stiahni
03.11.2017 Objednávky -podla rozpisu Objednávky 44.2017 Stiahni
20.11.2017 Objednávky -podla rozpisu Objednávky 46.2017 Stiahni
24.11.2017 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IX.-XI.2017 Stiahni
14.12.2017 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 50.2017 Stiahni
12.01.2018 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu-dod.č.4 Stiahni
16.01.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2017 Stiahni
16.01.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 2.2018 Stiahni
25.01.2018 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti 2017 Stiahni
19.02.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 8.2018 Stiahni
08.03.2018 Zmluvy SPP-distribúcia Zmluva o nájme plyn. zariadenia 103,50 € Stiahni
09.03.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-III.2018 Stiahni
09.03.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 10.2018 Stiahni
16.03.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 11.2018 Stiahni
10.04.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 15.2018 Stiahni
11.04.2018 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za II.-III.2018 Stiahni
02.05.2018 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 18.2018 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.